Presteren op het snijvlak van organisaties en mensen

BENS & PARTNERS even voorstellen

Bens & Partners, management en advisering, is opgericht in 1996 door Wim Bens en richt zich al van oudsher op “prestatieverbetering op het snijvlak van organisaties en mensen”.

Bens & Partners is actief op gebied van advies en (interim) management. Wim verzorgt tevens lezingen / presentaties / dagvoorzitterschappen en diverse (maatwerk & in-company) workshops / trainingen / master classes / ronde tafels / brainstormsessies.
Bens en Partners is actief op het snijvlak van organisaties: overheden en bedrijfsleven, kennisinstellingen en bedrijfsleven, bedrijven en bedrijven, bedrijven en kennisinstellingen.

Altijd actief in de Triple Helix van partijen, actief in omgevingen van Campussen en ECO-systemen, actief in Publiek Private Samenwerkings-omgevingen.

 

Expertisegebieden

 • Multi-stakeholder-activiteiten
 • Triple Helix, Multi Helix, PPS
 • Regionale economische ontwikkeling
 • Campus & ECO system-development
 • Innovatie en Business Development
 • Kennisvalorisatie en Tech Transfer
 • Start / Scale Ups & Venturing
 • Incubator & Accellerator programma’s
 • Commerciële Strategie & Accountmgmt

C.V. downloaden

DIENSTEN VAN BENS & PARTNERS

(Interim)management

Bens & Partners is op diverse manieren betrokken bij Interim Management opdrachten, daarbij niet Interim in de klassieke zin, maar veelal bij het ontwikkelen, helpen opzetten en tijdelijk invullen van nieuwe initiatieven binnen of naast de bestaande organisatie en structuren. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden naar de soorten van projecten.

Kwartiermaker

Wim is in verschillende rollen als kwartiermaker (soms gevolgd door directeur / oprichter / interim directeur) actief (geweest). Voorbeelden op dit gebied zijn onder andere kwartiermaker voor het Center of Expertise van ArteZ Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem, kwartiermaker voor het Center of Expertise KennisDC Logistiek, kwartiermaker voor jonge startups als QTIS en Maxxun, maar ook voor bijvoorbeeld het opzetten van de TTO van de Technische Universiteit Eindhoven,

Interim directeur / Algemeen directeur

In verschillende functies als interim directeur / algemeen directeur is Bens & Partners betrokken geweest. Denk aan Interim directeur van Brains Unlimited BV, Algemeen Directeur van Media Plaza in Utrecht, Directeur van TU/e Innovation Lab, de TTO van de TU Eindhoven, Directeur van het Dutch Institute for Advanced Logistics en , maar ook als Managing Partner van Multimedia Skills en Erasmus Business Support Center.

Programma Manager en Project Coordinator

Bens & Partners is voor diverse opdrachten ingezet als programma manager of als project coordinator. Enkele voorbeelden hierbij zijn programma-manager bestrijding laaggeletterdheid regio Zuid Oost Brabant in opdracht van de bibliotheken en de regionale partners, Landelijk Programma Manager of Programma Coördinator van het Europese CEF project , een samenwerkingsverband van een aantal provincies en het Ministerie van I&W rondom veilig Truck Parkeren.

Lezingen & Presentaties

Wim Bens verzorgt (op maat) lezingen, presentaties en dagvoorzitterschappen. Met vele honderden presentaties en dagvoorzitterschappen heeft Wim ruime ervaring op het podium. Thema’s waarin Wim qua lezingen en presentaties is gespecialiseerd zijn:

 • Open Innovatie en (new) business development
  (lezing “succes is anders”)
 • De kracht van de Triple Helix
  (lezing “1+1=3”)
 • Commerciele strategie en account management
  (lezing “Strategisch Accountmanagement in de Praktijk”)
 • Kennisvalorisatie in de Triple Helix
 • Starten van een (high tech) bedrijf
  (lezing “de hordeloop van de technopreneur”)
 • Ontwikkeling  Kennis- en Innovatie Campus en ECO systeem
 • Innovatie in Logistiek en Supply Chain Management

Dagvoorzitterschappen en het modereren van brainstormsessies, paneldiscussies en dergelijke liggen op breder terrein dan de hiervoor genoemde gebieden.
Alle lezingen en dagvoorzitterschappen kunnen Nederlandstalig of Engelstalig worden verzorgd.

Training & Coaching

Vanuit Bens & Partners verzorgt Wim Bens praktijkgerichte workshops, cursussen, master classes en (in company) trainingen.  Met tientallen referenties heeft Wim ruime ervaring met succesvolle praktische en hands on trainingen voor middelgrote en grotere bedrijven, voor startups en voor een reeks aan Europese Universiteiten, Hogescholen en Onderzoeksinstellingen.
Thema’s waarin Wim is gespecialiseerd:

 • Open Innovatie en (new) business development.
 • Commerciele strategie en account management; 
 • De kracht van de Triple Helix – 1+1=3
 • Bouwen en ontwikkelen van een krachtig ECO systeem / Campus
 • op het snijvlak van kennisinstelling, bedrijfsleven en overheid
 • Starten van een (high tech) bedrijf; & innovatie
 • Innovatie in Logistiek en Supply Chain Management

De inhoud en werkvorm, maar ook omvang en intensiteit van iedere training wordt op maat gemaakt voor de desbetreffende doelgroep(en), gericht op realisatie van uw eigen strategie, bijvoorbeeld het vergroten van uw marktaandeel of innovatie in uw business. De invulling zal veelal bestaan uit een combinatie van hands on training, huiswerkopdrachten, terugkomdagen en coaching en begeleiding in de praktijk. Uitgangspunt is een praktijkgerichte aanpak in uw eigen bedrijf, met uw eigen mensen en met uw eigen klanten. Alle workshops en trainingen kunnen worden verzorgd in de Nederlandse of Engelse taal.

Tenslotte, Wim is een van de kern-trainers van ASTP, het Europese netwerk van Valorisatie en KennisTransfer Professionals. Wim verzorgt diverse (internationale) cursussen, trainingen en masterclasses op gebieden zoals hiervoor genoemd.

Consultancy

Bens & Partners kan worden ingezet in het kader van consultancy opdrachten. Een voorbeeld is de rol als principal consultant voor Multimedia Skills, een management consultancy bedrijf op gebieden Commerciële Strategie Ontwikkeling, Customer Relationship Management, Accountmanagement, Sales Activity Management en (New) Business Strategie voor grote (internationale) klanten en organisaties waaronder bijvoorbeeld KLM, PTT Telecom, ING, Rabobank en PostNL. Maar ook rollen als adviseur voor directies en raden van bestuur in Strategieontwikkeling. Een ander voorbeeld is de rol van Wim als “programma-manager bestrijding laaggeletterdheid” bij de en regionale partners.

Adviseur College van Bestuur
Wim heeft diverse kortere en uitgebreidere opdrachten vervuld als adviseur / sparring partner voor Colleges van Bestuur van diverse kennisinstellingen. Voorbeelden zijn het helpen ontwikkelen van een valorisatie strategie voor de Universiteit van Tilburg, een valorisatie strategie voor de Open Universiteit, het auditen van een opleiding logistiek en transport voor , het ontwikkelen van een aantal Centers of Expertise voor Hogescholen, waaronder Fontys, Avans, HAN, HvA, Zuyd, ArteZ en andere (inmiddels allemaal verenigd in het netwerk Katapult) en het ondersteunen van twee ROC’s, Eindhoven en Helmond bij het reorganiseren / herstructureren van de

Sparring partner directie / raad van bestuur
Bens & partners heeft diverse opdrachten vervuld voor commerciële bedrijven, zowel jonge / kleine / startende bedrijven alsook voor grotere bedrijven en organisaties. Voorbeelden zijn het helpen ontwikkelen van een Commerciële Strategie voor , het ondersteunen en coachen van een aantal Startups in High Tech, het coachen van de directie en eigenaren van Alewijnse Installatie Techniek rondom ontwikkeling van de Commerciële Strategie en Account Management, het adviseren van de directie Lage Landen op het gebied van data-gebruik uit voertuigen, het adviseren van Rabobank Nederland Bedrijven directie m.b.t. internet-strategie, het ondersteunen van de directie van bij haar externe positionering en business propositie en het trainen en coachen van directies van energiebedrijven via de Rotterdam School of Management in het kader van informatiestrategie en klantinteractie.

Toezicht en Advies

Wim heeft in de afgelopen jaren diverse rollen vervuld in raden van toezicht c.q. raden van commissarissen. Voorbeelden zijn de rol van Voorzitter van de Ledenraad van de Rabobank Regio Eindhoven, de rol van lid van de Raad van Belanghouders voor woningcorporatie Wooninc, voorzitter en lid auditcommissie van de Internationale School Eindhoven en het Stedelijk College Eindhoven, lid van de Raad van Commissarissen van MRI centrum Scannexus. Naast formele toezichtrollen heeft Wim zitting (gehad) in diverse stuurgroepen, adviesorganen en beoordelingscommissies.

Raad van Advies
Wim heeft vanuit zijn adviespraktijk ook een groot aantal functies vervuld in formele en informele zin in raden van advies en als klankbord voor bijvoorbeeld de directeur / eigenaar. Het betreft dan een aantal startups, bijvoorbeeld Maxxun, QTIS, Interactive Mirror, Thunderbuild, Internetwerk.nu en Uni-Life, maar ook voor gevestigde bedrijven als bijvoorbeeld Alewijnse Installatietechniek, Venturn en Chain Logistics en voor grote organisaties als bijvoorbeeld in Maastricht.

Contact opnemen

Een keer samen een kop koffie drinken? Doen we.

Ben jij die ondernemer of bestuurder die in dat complexe multi-stakeholder landschap, met publieke en private partners, op zoek is naar een sparring partner, een kwartiermaker, een aanjager of innovator, een interim manager of naar een coach, trainer, spreker of dagvoorzitter, neem gerust contact op voor een gezamenlijke kop koffie en we verkennen samen de mogelijkheden.

Google Maps Bens & Partners

Bens & Partners BV
Picardiehof 18
5627 HL Eindhoven

info@bensenpartners.nl
+31 (0)6 – 53 64 17 73